Samenwerking KVBW – zone westhoek

De KVBW mag zich de pionier van de brandweerzone noemen, reeds lang voordat er sprake was van enige zone vorming deed het toenmalige bestuur reeds inspanningen om de samenwerking tussen de korpsen te verbeteren en te bevorderen, dit kan je uitgebreid nalezen in de geschiedenis van de KVBW.

Bij de start van de zone westhoek was het zoeken naar een manier om samen te werken. In het begin van de zone (2015) waren er wat plooien glad te strijken. De gesprekken tussen  de voorzitter en de zonecommandant verlopen eerst nogal stroef, maar medio 2016 gaan voorzitter Peter Myny en zonecommandant Robert Van Praet opnieuw rond te tafel zitten en worden duidelijke afspraken voor de toekomst gemaakt.

Zo gaat het organiseren van studieavonden verder onder de vleugels van de KVBW en wordt in maart 2017 de domain naam brandweerwesthoek overgedragen van de KVBW naar de brandweerzone.

in 2020, het jaar van de corona pandemie, komt de samenwerking tussen de KVBW en brandweerzone Westhoek op de helling te staan. Over een paar discussiepunten kan geen overeenkomst bekomen worden. Hierdoor ontstaat er een dipje in de werking en meteen ook onzekerheid over de toekomst van de KVBW.