Welkom

4 mei: Internationale Dag van de Brandweer

De Internationale Dag van de Brandweer is ontstaan uit een tragisch ongeval in Linton, 150 kilometer ten westen van Melbourne in Australië. Op 2 december1998 rukten daar diverse korpsen uit om een grote bosbrand te bestrijden. Vijf brandweermannen wilden water gaan bijtanken toen de wind plots dramatisch keerde en vlammen hun tankwagen verteerden. Het kwintet had geen schijn van kans.
Het was JJ Edmondson, vrijwilligster in het naburige Victoria, die aansluitend het initiatief nam voor de Internationale Dag van de Brandweer. Ze riep die dag in het leven specifiek om brandweermannen te erkennen, te bedanken en te eren voor hun moed en werk. Een dag ook om samen stil te staan bij de gevaren van de job en samen te blijven zoeken naar manieren om de taak steeds zo veilig mogelijk uit te voeren. Want wees maar zeker, iedere brandweerman is zich bewust van de risico’s. Edmondson verwoordt het zo: “De rol van een brandweerman is er één van toewijding, verbondenheid en opoffering. Van welk land je afkomstig bent? Welk uniform je draagt? Welke taal je spreekt? Als brandweermannen vechten we samen tegen één gezamenlijke vijand: vuur.”

In diverse landen loeiden bij de brandweerkorpsen de sirenes gedurende een halve minuut om vervolgens een minuut stilte in acht te nemen voor collega’s die het leven lieten tijdens een of andere interventie.

In ons land passeert deze dag meestal geruisloos. Nochtans is het voor iedereen een ideale gelegenheid om eens stil te staan bij het dappere werk van de pompiers vooral onze Westhoek-pompiers.

De KVBW (of Koninklijke Verbroedering Brandweerkorpsen uit de Westhoek) probeert, sedert 1945, om korpsen en manschappen samen te brengen en dit te koppelen aan het uitwisselen van ervaringen en bijleren. Omdat het sociale contact ook zeer belangrijk is zijn alle brandweermannen, -vrouwen, ambulanciers of “ambulanceuzes” altijd welkom bij ons. Om dit sociale aspect extra in de verf te zetten organiseren wij onze studieavonden altijd in samenwerking met een brandweerkorps uit onze regio. Verder proberen we onze brandweerlui te informeren wat er gebeurt bij de collega’s uit andere korpsen. Om de 2 jaar organiseren we afwisselend een feestmaal en een familie uitstap. Als er zich op een of andere manier mogelijkheden aanbieden dan spelen we daar ook op in, zo kan een studiereis bijv nog altijd op de agenda terechtkomen.

klik hier ==> vrijwilliger.brandweerwesthoek.be