Welkom

De KVBW (of Koninklijke Verbroedering Brandweerkorpsen uit de Westhoek) probeert, sedert 1945, om korpsen en manschappen samen te brengen en dit te koppelen aan het uitwisselen van ervaringen en bijleren. Omdat het sociale contact ook zeer belangrijk is zijn alle brandweermannen, -vrouwen, ambulanciers of “ambulanceuzes” altijd welkom bij ons. Om dit sociale aspect extra in de verf te zetten organiseren wij onze studieavonden altijd in samenwerking met een brandweerkorps uit onze regio. Verder proberen we onze brandweerlui te informeren wat er gebeurt bij de collega’s uit andere korpsen. Om de 2 jaar organiseren we afwisselend een feestmaal en een familie uitstap. Als er zich op een of andere manier mogelijkheden aanbieden dan spelen we daar ook op in, zo kan een studiereis bijv nog altijd op de agenda terechtkomen.

klik hier ==> vrijwilliger.brandweerwesthoek.be