Bestuur

Het huidige bestuur van de Koninklijke verbroedering brandweerkorpsen Westhoek, of kortweg KVBW, bestaat uit afgevaardigden uit de diverse korpsen van zone Westhoek. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende graden, de bestuursleden dragen de graad van brandweerman tot officier. Het bestuur komt 2 maandelijks samen en bespreekt actueel nieuws uit brandweermiddens, zoals nieuwe technologieën of wijzigingen in de organisatie van de brandweerdiensten. Op basis hiervan worden vergaderingen, studieavonden of studiereizen uitgewerkt. In 2010 werden een paar wijzigingen in het bestuur doorgevoerd: een aantal bestuursleden namen ontslag om reden van “pensioen” of om reden dat de brandweerhervorming/zonewerking te veel druk legt en het combineren van verschillende mandaten quasi onmogelijk was.

In ieder geval moeten we alle ere-bestuursleden danken voor hun nimmer aflatende inzet en motivatie.

Ondertussen is er binnen onze westhoek “nieuw bloed” en ja sedert 2010 is er, voor het eerst in de geschiedenis, ook een dame actief binnen het bestuur van de KVBW.

Onder voorzitterschap van Charles Vincke uit Diksmuide startte de KVBW in 1945, de opvolging gebeurde in 1950 door Jan Cools uit Middelkerke. Tussen 1978 en 1980 nam Lucien Nys (Diksmuide) het voorzitterschap waar. Hugo Deheegher (1980-1994) uit Roesbrugge nam de fakkel over als voorzitter in 1980 om die in 1994 door te geven aan  Johnny Devey uit Middelkerke. In 2014 nam Johnny ontslag en werd Wim Top uit Proven voor een jaartje de waarnemend voorzitter. Sedert 2016 neemt Peter Myny uit Roesbrugge de taak als voorzitter op zich.

Het bestuur vandaag:

Voorzitter:

Peter Myny (post Zuid IJzer)                 

Ondervoorzitter:

Jean Luc Hemerycke (post Leke)     

Secretaris:

Sarah Myny (post Zuid IJzer)               

Penningmeester:

Wim Top (post Poperinge)                    

Leden:

Antoon Gitsels (post Lo Reninge)      
Patrick Brabant (post Kortemark)     
Luc Lagae (post Kortemark)                 
Jan Pauwels (post Koekelare)                           
Andre Vileyn (post Lo Reninge)                        
Franky Geryl (post Nieuwpoort)                       
Nico Veryser (post Merkem)
Brecht Geerardyn (post Ieper)