Kroon op het werk

Na 50 jaar actieve werking wordt, door het toenmalig bestuur, de titel “Koninklijke” aangevraagd.

De betrokken vereniging moet ofwel van culturele of van maatschappelijke/sociale aard zijn. Van de leden wordt er verwacht dat zij van onberispelijk gedrag zijn. De brandweerverbroedering is door haar werking en met al haar nevenactiviteiten gericht op het lenigen van de maatschappelijke  noden.

Na een grondig onderzoek, ingesteld door de Gouverneur van de Provincie West Vlaanderen bij de verschillende burgemeesters van de aangesloten gemeenten en na een nauwkeurig nazien van de voorgelegde archiefstukken in verband met de stichting, de aard van de werking en de verrichte prestaties, werd een gunstig advies uitgebracht bij het Koninklijk Hof.

Op 29 september 1995 is het dan zover en wordt in een schrijven van het Koninklijk Paleis de machtiging tot het voeren van de titel “KONINKLIJKE VERENIGING” ontvangen. Zijne Majesteit Koning Albert II verleend de “Verbroedering Van Brandweerkorpsen Uit De Westhoek” de machtiging om voortaan als “Koninklijke Verbroedering Brandweerkorpsen Westhoek” zijn werking verder te zetten.

Deze hoge titel wordt enkel en alleen toegekend aan maatschappijen die hebben kunnen bewijzen dat zij gedurende minstens vijftig jaar een doorgedreven werking aangehouden hebben. Dergelijk eerbewijs door het Staatshoofd uitgereikt is iets unieks in de Belgische brandweerwereld. De overkoepelende organen, nl. de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie en de Koninklijke Provinciale Brandweerbonden, die deze titel reeds vroeger verworven hadden, worden nu gevolgd door de kleinste, maar misschien wel de meest actieve onderafdeling, “DE WESTHOEK”

De volgende documenten, die vanuit het Koninklijk Paleis en de provincie werden ontvangen leren ons alleen maar dat het toenmalige bestuur van de verbroedering een zeer gedreven groep was en dat de ze hun strepen meer dan verdiend hebben.

Hoe de kleine verbroedering uit de verre westhoek groots kan zijn.