Koninklijke

Verbroedering

Brandweerkorpsen

Westhoek

Ontwerp en realisatie

Peter MYNY

De tweede wereldoorlog (1940-1945) werd een ware ramp voor onze brandweerdiensten en niet in het minst voor de korpsen uit de Westhoek

Het uiterste deeltje van Vlaanderen, gelegen tussen de Noordzee, de Franse grens en de IJzer, kreeg een speciale bezetting van de Duitse soldaten. Deze moesten een verdedigingslinie vormen tegen een eventuele invasie van de geallieerde troepen, die van overzee zouden komen.

De oorlogsjaren 43-44, wanneer bij de bezettingstroepen de vrees voor een inval op het vasteland meer en meer steeg, drukte nog zwaarder op de kustbevolking. Het tekort aan ettelijke waren groeide met de dag. Maar vooral het tekort aan allerhande materialen deed zich voelen. De voortdurende bombardementen op de fabrieken en werkplaatsen, niet alleen in ons land, maar meer nog in Duitsland, brachten mee dat het weinige wat nog geproduceerd kon worden, voor oorlogsdoeleinden moest dienen.

Het was te begrijpen dat men geen grondstoffen meer had om brandweermateriaal te vervaardigen. En toch moesten de brandweerdiensten regelmatig uitrukken om inwoners te beschermen tegen branden, die ontstonden door de neergekomen fosforbommen.

Veel Duitse steden waren praktisch volledig "platgesmeten", waarbij de brandweerkazernes het zwaar te verduren hadden. Geen nood echter, de Duitse overheid zou nieuw brandweermateriaal gaan halen daar waar het gemakkelijk te krijgen was. En dit waren de bezette gebieden, waar wagens pompen en werktuigen uit de brandweerkazernes aangeslagen werden en naar de "heimat" overgebracht werden. De Ortskommandanten (plaatselijke militaire bevelhebbers) moesten op bevel van de Militärverwaltung (militair bestuur) te Brussel alle bruikbare materiaal dat niet hoogst-noodzakelijk was voor de gemeentelijke pompierskorpsen, opeisen en naar hun geteisterde steden overbrengen. Zo verdwenen, uit onze brandweerstations, de meeste brandweerwagens en -pompen, bijna alle slangen en allerhande reddingsmateriaal.

Onze korpsen moesten zich weten te behelpen met wat er over bleef. Maar wat reste was versleten en praktisch onbruikbaar geworden.

Wat het oproepen van de manschappen betrof, mocht de sirene enkel nog gebruikt worden voor vliegalarm. De brandweermannen worden dan maar met klokkengeluid samen geroepen. Maar toen in de jaren '43 zelfs de klokken uit de kerktorens weggehaald werden, om kanonnen te gieten, moest men zich behelpen met een kleine handsirene.

De vlucht van de terugtrekkende bezettingstroepen in 1944 bracht mede dat deze soldaten alles wat berijdbaar was begonnen te stelen om zo snel mogelijk weg te geraken. Zo verdwenen uit onze kazernes de laatste auto's, camions en zelfs de fietsen van de manschappen.

De pompiers stonden letterlijk in hun hemd wanneer de oorlog beëindigd was. Er moest op zoek gegaan worden naar een oplossing en samenwerking tussen de verschillende korpsen was op korte termijn de enige oplossing.

De verbroedering wordt geboren.

De geschiedenis van de KVBW

Geschiedenis

Afgeronde rechthoek: TOP

"De gebeurtenissen in deze historiek mogen nooit verloren gaan,

noch voor onze leden, noch voor diegene die na ons de belangen

van de brandweerkorpsen uit de westhoek zullen behartigen."

 

Zo schreef Ere-commandant-dienstchef Germain D'Haveloose brandweer De Panne in 1995 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Westhoek

 

Dank aan ons ere bestuurslid, Germain voor de opzoekingen en de teksten over de geschiedenis van onze westhoekverbroedering.

Afgeronde rechthoek: Het begin
Afgeronde rechthoek: Opleiding
Afgeronde rechthoek: Samenwerking
Afgeronde rechthoek: Statuten
Afgeronde rechthoek: De Kroon
Afgeronde rechthoek: HOME
Afgeronde rechthoek: Uitstappen
Afgeronde rechthoek: Agenda
Afgeronde rechthoek: Geschiedenis
Afgeronde rechthoek: Nieuws
Afgeronde rechthoek: Korpsen
Afgeronde rechthoek: Bestuur
Afgeronde rechthoek: Contactmannen
Afgeronde rechthoek: Links
Afgeronde rechthoek: Contact
Afgeronde rechthoek: Studiereis
Afgeronde rechthoek: Familie-uitstap
Afgeronde rechthoek: Studieavond